De spirituele 12e dimensie – 15e dimensie

De 12e dimensie – 15e dimensie schrijf ik bij elkaar.

De sprituele 12e dimensie is het voorbij gaan aan de oorsprong. Dit noem ik de saliwadka. De dimensie heeft het aspect totaliteit in zich. Waarbij in de vorige dimensie het hart sterk aanwezig was zijn hier alle aspecten van bewustzijn ontwikkeld en is hier op alle niveau’s seriniteit, vrede, onvoorwaardelijke liefde. Het gevoel is niet te vergelijken met de 11e dimensie, omdat het veel completer is.

De sprituele 13e dimensie is kennis van de oneindigheid. Er is activiteit in de oneindigheid die er is. De activiteit voelt ‘logisch’, overal en wij zouden het vertalen als men weet waarmee men bezig is. Echter is in deze laag geen sprake van persoonlijkheid meer.

De spirituele 14e dimensie is de ring van oneindigheid. Dit noem ik saywadka. Hier is onder andere de mogelijkheid om buiten tijd en ruimte te zijn. Lemurische Meesters beheersen deze dimensie en kunnen deze dimensie op elke plek in de kosmos realiseren. Je kunt deze dimensie gebruiken om trance-poorten te maken en zo eindig veel bewustzijn te ontwikkelen op processen in de tijd, omdat je er niet in zit, maar van een afstand kunt observeren. Waar bij de 13e dimensie geen sprake is, kun je hier spreken van saywadka. Dat wil zeggen dat in goddelijkheid aanwezig zijn.

De spirituele 15e dimensie is het aspect brightness. Dit noem ik samawadka. Het licht is hier zo sterk dat dit uitstekend gebruikt zo kunnen worden voor instant healing technieken. Hiervoor zul je de overige dimensies wel moeten beheersen. Zowel in je geest als in je bewustzijn.

Om meer grip te krijgen op dimensies kun je het beste door deze dimensies reizen door middel van meditatie of andere technieken. Dat geeft het beste inzicht in dimensies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *